UZŅEMŠANA

NO 10. JŪNIJA

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ

 • Montāžas darbu atslēdznieks
 • Virtuves strādnieks
 • Šuvēja palīgs
 • Konditors
 • Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
 • Pavārs
 • Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
 • Frizieris
 • Viesmīlis
 • Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
 • Grāmatvedis
 • Frizieris-stilists
 • Vizuālā tēla stilists
 • Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma
 • Pamatizglītība
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem

www.javs.lv
e-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv

e-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv
Akadēmijas iela 25, Jelgava
tālrunis: 63026175

Akadēmijas iela 25, Jelgava
tālrunis: 63026175